home no
Hvor kan jeg kjøpe?

Japans ambassade i Brussel, 22. februar 2013: Amanprana støtter den verdensomspennende protesten mot den meningsløse nedslaktingen av delfiner

Amanprana og Martine Prenen deltar i fredelig protest mot den massive nedslaktingen av delfiner i Japan

Amanprana protesterer mot nedslakting av delfiner

Den 22. februar 2013 ble det over hele verden avholdt fredelige demonstrasjoner ved japanske ambassader for å protestere mot den massive nedslaktingen av delfiner.

Hvert år slaktes det 20.000 delfiner, niser og småhval i Japan. Fra september til mars driver fiskere store grupper småhval inn i en grunn bukt, hvor de på nådeløst vis stabbes til døde og drukner. Nedslaktingen av delfiner var så godt som ukjent frem til 2003, da Sea Shepherd offentliggjorde hemmelige filmopptak og bilder fra den etterhvert så beryktede «Cove» i bygda Taiji.

Det førte til at det ble ført flere kampanjer mot nedslaktingen av delfiner. I 2009 rystet dokumentaren "The Cove», om nedslaktingen av delfiner og hval i Taiji-bukta, en hel verden Gjennom demonstrasjonene den 22. februar 2013 ønsker man å øke presset på Japan om å stanse den hensynsløse og ødeleggende nedslaktingen av delfiner. Initiativtakeren til den verdensomspennende protestdagen, Shona Lewendon, klarte via Facebook å mobilisere folk i 41 land til å demonstrere utenfor den japanske ambassaden i sitt land. Demonstrantene rettet sine piler mot verdens største idrettsarrangement den dagen. Alle viktige byer i Europa, Canada, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Australia, Asia og Afrika har gitt Japan og IOC, den internasjonale olympiske komiteen, klar beskjed.

Martine Prenen og amanprana mot nedslakting av delfiner

Ingen olympiske leker i Japan så lenge massenedslakting av delfiner pågår!

Japan har søkt om å få arrangere OL i 2020. Gjennom denne verdensomspennende protestaksjonen ønsker man å hindre at den internasjonale olympiske komiteen (IOC) lukker øynene for nedslaktingen av delfiner og hval. Den japanske regjeringen er orientert om nedslaktingen i Taiji og andre steder, men de gjør ingenting. Japan tillater fremdeles at delfiner slaktes ned. Om kort tid avlegger den internasjonale olympiske komiteen Japan et besøk for å ta en titt på anleggene i Tokyo med tanke på et OL i 2020. Vi synes at et land som slakter ned dyrene sine på bestialsk vis ikke er verdig til å arrangere olympiske leker. IOC kan ikke lenger lukke øynene for hvalfangsten og den brutale og massive nedslaktingen og omsetningen av delfiner!

delfinkjøtt er usunt!

Delfinene som fanges selges til fornøyelsesparker over hele verden. De fleste delfiner og småhval som fanges under drivjakten i Taiji blir imidlertid drept, og kjøttet selges som menneskemat. Anerkjente forskere verden over melder fra om et høyt innhold av kvikksølv, PCB-er og andre giftstoffer i delfinkjøtt. Lokalbefolkningen i Taiji bryr seg imidlertid ikke om disse advarslene, og de sier at det finnes nok av eldre som har spist delfinkjøtt hele sitt liv. Dessverre godtar de dermed propagandaen fra den japanske regjeringen, som går ut på at innholdet av kvikksølv i kjøttet og faren med dette er ubetydelige.

Amanprana og kjente flamlendere protesterer:
«nedslakting av delfiner er ikke en OL-gren!»

I det olympiske charteret står at IOCs rolle skal være å «stimulere og støtte opp om et ansvarlig vern av miljøet». Gjennom demonstrasjonen den 22. februar 2013 vil aksjonistene gjør det klart for den internasjonale olympiske komiteen at hele verden følger med. Japan må ta ansvar når det gjelder nedslaktingen av delfiner og hval og bevaringen av disse dyrene. Allerede for to år siden, og i nærvær av Tom Waes og Dirk Draulans, fikk den japanske ambassaden i Brussel overrakt tusenvis av underskrifter mot delfinfangsten. En del kjente flamlendere uttrykte også i år sin støtte til protestene mot nedslaktingen av delfiner. Bl.a. Martine Prenen deltok sammen med Amanprana i demonstrasjonen i Brussel den 22. februar.

Martine Prenen fordømmer nedslakting av delfiner
Martine Prenen fordømmer nedslakting av delfiner

Protestaksjon amanprana ved Japans ambassade Martine Prenen og amanprana mot nedslakting av delfiner Martine Prenen skriver under på et opprop mot nedslakting av delfiner
Protestaksjon amanprana ved Japans ambassade Martine Prenen og amanprana mot nedslakting av delfiner Martine Prenen skriver under på et opprop mot nedslakting av delfiner

Links

http://m.youtube.com/watch?v=LcXAON250dA
http://m.youtube.com/?piggyback=2#/watch?v=81QMlYKYzVU
https://www.facebook.com/events/198864223593289
http://www.seashepherd.nl/cove-guardians/cetacean-kill.html
http://www.causes.com/actions/1724723?recruiter_id=52530925&utm_campaign...
http://www.taijicove.com

 

 

Delfinene som fanges selges til fornøyelsesparker over hele verdendokumentaren Amanprana og Martine Prenen deltar i fredelig protest mot den massive nedslaktingen av delfiner i Japan Amanprana og kjente flamlendere protesterer: «nedslakting av delfiner er ikke en OL-gren!» Delfinkjøtt er usunt