home no
Hvor kan jeg kjøpe?

Redde Colombias truede skoger

Colombia, Zamarrito del Pinche-reservatet med støtte fra WLT-støttespillere inkludert Amanprana. Reservatet bidrar til å beskytte Chocó-regnskogen.
Amanprana bidrar til å beskytte kritisk truede kolibrien, Gorgeted Puffleg (Eriocnemis isabellae) (ProAves). Over: Utsikt over Cauca-provinsen i det sørvestlige Colombia. Denne regionen i landet er der Zamarrito del Pinche-reservatet har blitt opprettet med støtte fra WLT-støttespillere inkludert Noble-House. Reservatet bidrar til å beskytte Chocó-regnskogen og er hjemmet til noen av de sjeldneste artene på jorden, som bare finnes i dette ene lille området i Colombia. Dette omfatter den fargerike kolibrien, Regnbuedunfot (Eriocnemis mirabilis – bildet til høyre), som forsøker å overleve i den truede Chocó-regnskogen, sammen med den kritisk truede kolibrien, Gorgeted Puffleg (Eriocnemis isabellae, har ikke fått norsk navn ennå – bildet til venstre). I Colombia Amanprana bidrar til å beskytte kritisk truede kolibrien, Regnbuedunfot (Eriocnemis mirabilis)
Logo World Land TrustLogo Fundacion ProAves

World Land Trust (WLT) i samarbeid med Fundación ProAves

Siden 2010 har World Land Trust (WLT) mottatt donasjoner fra Amanprana for å redde truede habitater og dyreliv i den sørvestlige delen av Colombia. Flere donasjoner har bidratt til å skape Zamarrito del Pinche-reservatet.

Dette reservatet beskytter 1483 acres (600 ha) med viktig Chocó-regnskog og er hjemmet til noen av de sjeldneste artene i verden, som bare finnes i dette ene lille området i Colombia.

Stilt overfor Colombias rivende utvikling og urbane ekspansjon, har beskyttelse av Chocó-regionen blitt en bevaringsprioritet. Chocó dekker hele vestkysten av landet og har en av de høyeste konsentrasjonene av endemiske arter på jorda, noe som betyr at mange av plante- og dyreartene som lever her, ikke finnes andre steder på planeten.

WLT har samarbeidet med vår partnerorganisasjon, Fundación ProAves, siden 2009 for å opprette et nettverk av naturreservater for å beskytte dette truede habitatet og dyrelivet der. Siden etableringen i 1998 har ProAves opprettet 20 naturreservater i hele Vest-Colombia som beskytter 68 prosent av landets truede fuglearter.

Området rundt Zamarrito del Pinche-reservatet ligger i hjertet av Chocó-regnskogens unike biologisk mangfold og er avgjørende viktig for å beskytte dyrelivet. For eksempel er Gorgeted Puffleg-kolibrien og Gul pilgiftfrosk kjent for å eksistere bare i dette lille området i Colombia. Likevel er dette habitatet sterkt truet, spesielt på grunn av påtente branner av de illegale kakao- og opiumprodusentene i den tørre årstiden.

Selv om små områder rundt reservatet har blitt avskoget, er det meste av den opprinnelige skogen tilstede. Denne omfattende skogdekningen gir karbonlagre og er avgjørende for å hindre jorderosjon og begrense muligheten for jordskred. Området har kraftig regn, så flom vil trolig øke i fremtiden, både i hyppighet og intensitet, dersom avskogingen fortsetter.

Siden Noble-House begynte å støtte WLT gjennom salg av Amanprana i 2010, har de gjort det mulig å kjøpe 73,5 acres i Colombia, og etter hvert som det mottas flere midler, vil de bli brukt til å beskytte mer av landets miljø og dyreliv. ProAves arbeider utrettelig i et forsøk på å redde arter som er på kanten av utryddelse, og disse donasjonene har vært uvurderlige.

Takk igjen til Amanprana for den sjenerøse støtten.

Gul pilgiftsfrosk er bare fem centimeter i størrelse, men antas å være det giftigste dyret på jorda. Den har nok gift til å drepe 10 mennesker. Et reservat har blitt etablert nær Zamarrito del Pinche for å sikre området der den lever og bidra til å redde denne arten fra trusselen om utryddelse. Met World Land Trust helpt Amanprana in Colombia de gouden gifkikker te beschermen

Takk for din sjenerøse støtte

Støtten fra Ovation Incentives har vært uvurderlig for ProAves og har gjort dem i stand til å styrke bevaringsarbeidet, og World Land Trust ønsker å takke deg for din støtte.

Sjenerøse donasjoner fra deg vil gjøre oss i stand til å beskytte Zamarrito del Pinche-reservatet, et 1976 acres (800 hektar) stort område rikt på lokaliserte endemiske arter. Denne beskyttelsen vil forhåpentligvis sikre overlevelsen av arter som er på randen av utryddelse.

Vi vet at ProAves vil fortsette å vokse på sitt fagfelt, og initiativet deres vil fortsette å bevare og beskytte truede skogshabitater og artene i Colombia. Ved å samarbeide med lokalsamfunn og sikre at arbeidet forstås og støttes, sikrer de at bevaringsprosjektene deres vil overleve på lang sikt. Takk igjen for støtten, vi ser frem til å samarbeide med deg igjen i fremtiden.

www.worldlandtrust.org

Save 1 tree in the rain forest with Red Palm oil of AmanpranaAmanprana Red Palm oil: vitamin E, carotenes, natural antioxidants protecting skin body against ageing