home no
Hvor kan jeg kjøpe?

SERTIFIKAT RØD PALMEOLJE

Vi bekrefter med dette at Amanprana, Noble-House har foretatt donasjoner til World Land Trust "Buy an Acre" Fund for å kjøpe, beskytte og forvalte

73,5 Acres med truet tropisk skog i Colombia
mellom januar 2010 og utgangen av desember 2013

I samarbeid med ProAves har disse donasjonene blitt brukt til å kjøpe mark og beskytte kritisk truede Chocó-regnskoger i det vestlige Colombia. Disse regnskogene inneholder en av de høyeste konsentrasjonene av biologisk mangfold med begrensede leveområder i verden, med mange fugler, planter og amfibier som står i fare for å bli utryddet.

Takk for at du iverksetter positive tiltak

John A. Burton, administrerende direktør WLT

Vi bekrefter med dette at Amanprana, Noble-House har foretatt donasjoner til World Land Trust

Last ned sertifikat World Land Trust (Engelsk sertifikat)

Amanprana donerer til World Land Trust