Foto: Dos Winkel
Transvetten en
farmaceutische visolie onschuldig?Rond 1900 ging de industrie een waterstofatoompje toevoegen aan plantaardige olies om ze te harden. Zo ontstond margarine, een lang houdbaar vet. Het leek allemaal onschuldig maar misbaksels van ‘transvetten’ waren het resultaat. Vandaag weet men dat door het toevoegen van een waterstofatoompje aan plantaardige olie, de bijzonder schadelijk ‘transvetten’ ontstaan. Door dit procédé ontstonden fatale vetten die vandaag nog steeds worden gebruikt over de hele wereld.
Na 100 jaar begint men langzaam maar zeker de nefaste gevolgen van verharden (hydrogenering) te erkennen. Alleen Denemarken, Nederland en sinds kort ook Amerika hebben maatregelen genomen, nadat reeds vele jaren bekend is dat transvetten nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid. Maar het zal zeker nog 50 jaar duren voor ze overal verbannen worden (als ze ooit verbannen zullen worden ?).
Farmaceutische visolie is door de verontreiniging van de vis dermate bewerkt dat deze nog weinig lijkt op het vet in vis, zoals de natuur het bedoeld heeft.