home nl
waar te koop?

Monsanto koopt de wereldvoedselprijs

Monsanto en Syngenta kopen wereldvoedselprijs  Jaarlijks wordt op de wereldvoedseldag de wereldvoedselprijs uitgereikt aan organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan voedzame en duurzame voedselvoorziening. Op 16 oktober 2013 werd deze wereldvoedselprijs uitgereikt aan topmensen van Monsanto en Syngenta, de grootste gentechnologische bedrijven ter wereld.

De praktijken van Monsanto en Syngenta hebben echter niets met duurzame landbouw te maken. De hoogtechnologische oplossingen zijn alleen toegankelijk voor grote landbezitters. De patenten op zaden brengen een steeds groter deel van de voedselproductie in handen van enkele grote bedrijven. Genetische manipulatie van gewassen gaat gepaard met de inzet van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen en de veiligheid is omstreden. GMO-teelt voedt de bodem niet, maar put deze uit en is sterk afhankelijk van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Onkruid en insecten worden resistent aan de giftige bestrijdingsmiddelen. Het is een vorm van landbouw die verantwoordelijk is voor grote schade aan milieu en klimaat en die in ontwikkelingslanden leidt tot landroof op enorme schaal.

De uitreiking van de prijs aan Monsanto is daarnaast een vestzak-broekzakconstructie. Monsanto schonk in 2008 vb. vijf miljoen dollar aan de wereldvoedselprijsstichting. De wereldvoedselprijs is dus mede gefinancierd door Monsanto. Hiervoor krijgt de stichting terecht grote kritiek: in korte tijd tekenden een kwart miljoen mensen een protestoproep. "De prijs heeft alle schijn van een PR stunt van de industrie, die kennelijk nodig is om de mislukte gentech technologie uit het slop te halen", zo zegt Aseed Europe (Action for Solidarity, Equality, Environment, and Development), een internationale, activistische, anders-globalistische campagneorganisatie.

PS: Recent werd wetenschappelijk bewijs geleverd dat de Europese niet-GMO-teelt hogere opbrengsten oplevert dan de Amerikaanse GMO-teelt.

Amanprana ondertekende petitie van "SumOfUS" nr 307398 dd 17.10.2013 om de wereldvoedselprijs niet aan Monsanto of Syngenta te geven.

>> Teken de petitie tegen deze toekenning

Commentaar Amanprana: Monsanto is één van die bedrijven die beter niet zou bestaan voor de mensheid en het milieu. Alleen bio landbouw en minder vlees en vis eten kan de wereld voeden. Monsanto maakt de wereld ziek en de landbouwers arm.

Monsanto, genetische manipulatie van gewassen (geen duurzame landbouw)