home nl
waar te koop?

Red de Zee en wat u kunt doen...

De ambassadeur van de zee Dos Winkel stelt duidelijk: stop de overbevissing, de illegale visvangst, de kap van mangrovebossen, het verdwijnen van koralen, pijnlijke dodings-methoden, met visolie, met kweekvis in open wateren, met de vervuiling der oceanen, de bijvangst, met visserijsubsidies, met natuurverwoestende vismethoden, industriële visvangst voor Afrika, met overconsumptie van plastiek en stop met het roekeloos leegvissen van de diepzee.

STOP overbevissing
200 miljard kg vis wordt er jaarlijks gevangen waarvan bijna 100 miljard op ons bord terecht komt. En de visconsumptie stijgt nog steeds… Al decennia lang wordt er te veel gevangen. 70% van alle vissen is overbevist. Nog slechts 3% van de vissoorten is niet bedreigd...

STOP illegale visvangst
De vislimieten zijn al te hoog om het visbestand te helpen herstellen. Daarenboven wordt 1 op de 2 vissen illegaal gevist. De Europese Commissie denkt dat 60% van de Spaanse visvangst en ICES denkt dat 50% van de Engels kabeljauwvangst niet worden aangegeven. Lokale overheden grijpen nauwelijks in.

STOP kap van mangrovebossen
Mangrovebossen moeten vaak plaatsmaken voor garnaalkwekerijen. Maar mangrove bossen zijn belangrijke broedplaatsen voor vissen, beschermen eilanden en koraalriffen. Mangrove bossen fungeren vaak als filter tussen rivieren en kustwater...

STOP het verdwijnen van koralen
20% van alle koralen is reeds verdwenen en 60% is sterk bedreigd. Destructieve vismethoden met sleepnetten, cyanide en dynamiet kan koraal verwoesten. Koralen zijn belangrijke bloedplaatsen van vissen. Kleine vissen kunnen zich verstoppen tussen het koraal.

STOP pijnlijke dodingsmethoden
Kabeljauwen en haring kennen de dood door verstikking na 20 à 60 minuten. Tongen, scharren, haringen, schollen worden vaak levend gestript en voelen deze pijn 10 tot 50 minuten. De halsnede waarmee palingen vaak gedood worden en vervolgens ontdaan wordt van zijn organen, beleeft de paling bewust tot minuten na de snede. Kijk even op www.glumbert.com/media/dolphin om de pijnlijke dodingsmethoden met dolfijnen te bekijken. Koraalrif Amanprana


STOP met visolie
Toxische stoffen van de industrie, de landbouw en gezinnen komen grotendeels in de oceanen terecht. Daar worden ze grotendeels opgeslagen in het vet van vis. Zelfs de meest gezuiverde visolie uit Antarctica of de Noordpool krijgt men niet in een capsule zonder toxische stoffen. Volgens Foodwatch is de maximale veilige limiet voor dioxine en pcb’s overschreden. 60% van de pcb’s en hun toxische equivalent krijgen we binnen van vis, visolie en visproducten alhoewel deze vetten slechts 1% uitmaken van ons voedingspatroon. Visolie bevat bovendien geen of nauwelijks essentiële vetzuren (ALA enLA). Wel bevat visolie DHA en EPA hetgeen het lichaam perfect zelf kan aanmaken. Zoals Walter Faché, voorzitter van de ortomoleculaire geneeskunde het stelt ‘niet de soort olie is belangrijk wel de kwaliteit’ Via elongaseen desaturase enzymen kan het lichaam alle vetzuren aanmaken die ze nodig heeft, behalve ALA en La die voornamelijk in plantaardige bronnen aanwezig zijn. 1 miljard liter visolie wordt jaarlijks geproduceerd. Voor 1 liter visolie wordt gemiddeld 10 à 50 kg vissen gedood.

STOP met kweekvis in open wateren
Viskwekerijen zijn lokale supervervuilers. Haring, tonijn, oesters, zalm, paling, heilbot, karper, meerval, tarbot, tilapia, kreeft, mosselen etc. worden gekweekt... Overbevolkt en opgesloten wordt ze gevoerd met antibiotica en kleurstoffen. Ze wemmen rond in eigen overvolle WC, ze vervuilen rivieren en kusten... Zo worden op de Noorse rivieren insecticiden gespoten om parasieten uit de zalmkwekerijen te doden. Voor 1 kg zalm dient men 8 kg vis te doden en te verwerken tot vismeel.

STOP met de vervuiling der oceanen
De Noordzee is uitgegroeid van helder visgebied tot industriële modderpoel. De bruinvis van 6 meter, de oesters, de haring, de steur, de tong van 40 jaar oud zijn haast volledig verdwenen uit de Noordzee. Alle wereldzeeën, de Noordpool, de Zuidpool en alle vissen zijn vervuild want alles is met elkaar in contact. Eskimo’s eten Westers voedsel omdat zeehonden te veel dioxine’s bevatten.

 

STOP de bijvangst
Voor elke vis die gevangen wordt, wordt een andere vis gedood door bijvangst en terug in het water geworpen... Dolfijnen, waterschildpadden, albatrossen, haaien en miljarden vissen en zeedieren worden nutteloos per ongeluk gedood en teruggeworpen. Men schat dat voor een schol van 450 g 7 kg zeedieren het leven laten... Om de 2 minuten sterft er een dolfijn bruinvis of walvis in de netten van vissers...

STOP met visserijsubsidies
Vissers stemmen maar vissen niet. Er werken momenteel te veel mensen in de visserij die zware politieke druk uitoefenen De FAO schat dat jaarlijks 43 miljard euro wordt besteed aan visserijsubsidies niettegenstaande we teveel vissen. Men schat dat de visserijvloot 3 maal te groot is voor duurzame bevissing... Volgens het WWF brengen de meeste visserij- subsidies het zeemilieu ernstige schade toe.

STOP met natuurverwoestende vismethoden
Sleepnetten verwoesten de bodem der zeeën. Wetenschappers vermoeden dat 98% van het zeeleven zich afspeelt op de bodem. Veel van dit leven rond zeebergen. Onbekend zeeleven wordt vernietigend door km’s lange sleepnetten die alles platwalsen. Net zoals het kappen van het regenwoud... gaat onbekende rijkdom verloren.

STOP industriële visvangst voor Afrika en de Pacific
Volgens schattingen zou 225 miljoen kg visvoer dat grotendeels afkomstig is van vis uit de West-Afrikaanse wateren naar tonijnkwekerijen gaan in de Middellandse Zee (sushi en sashimi). Steurgarnalen worden voor Senegal gevangen en dezelfde dag belanden ze op markten rond de Middellandse Zee. Hiervoor was 15% garnaalvangst nodig en 85% bijvangst. De Afrikaanse bevolking grijpt naast de vangst. De Atlantic Dawn vangt 7 miljoen kg vis per zeereis... hij vervangt 7000 Afrikaanse vissersboten en hun broodwinning. De buitenlandse inkomsten van Mauritanië zijn momenteel voor 50% afhankelijk van vis licenties. Europa is de grootste plunderaar der oceanen... aldus milieuredacteur Charles Clover. Hij noemt de visserijrechten voor Afrika “neokolonisatie”.

STOP met overconsumptie van plastiek

Etienne Schouppe schat dat alleen in de Noordzee al 600 000 m³ zwerfplastiek ronddrijft. Zes maal meer kleine plastiek deeltjes in oceanen dan plankton zeggen wetenschappers... Plastiek deeltjes en hun xeno-oestrogenen zijn verantwoordelijk voor kanker, onvruchtbaarheid, ontwrichting hormoonhuishouding en de vervrouwelijking van dieren en mensen. Plastiek verdwijnt niet, komt uiteindelijk in de grond, de lucht of de zee en mens terecht. Vele waterschildpadden, 100 000 zeedieren en 1 miljoen vogels en minstens evenveel vissen eten plastiek op en stikken erin. Plastiek staat lijnrecht tegenover bio-gedachte-goed en het gradle to gradle principe.

STOP met het roekeloos leegvissen van de diepzee
1500 wetenschappers vragen stop op diepzeevisserij. In de diepzee tikt een ecologische tijdbom want één van de meest productieve ecosystemen is in gevaar. Phil Aikman van Greenpeace stelt heel duidelijk: “Op diepzeevis zou helemaal niet gevist mogen worden.” In de diepzee gelden weinig regels. De plundering van de Zuidpool is niets nieuws. Er wordt vooreerst 50% illegaal gevist en de beugschepen vissen met netten tot 130km lang met 50 000 haken waarin niet alleen de diepzeevis sterft maar ook waterschildpadden, dolfijnen, haaien en albatrossen. Zij worden verantwoordelijk geacht voor het uitsterven van 17 van de 24 albatrossoorten. Vele diepzeepopulaties zijn er met uitsterven bedreigd...
Onethisch.

Wat kan jij doen?


Eet minder of geen vis want ook voor de gezondheid (dioxines en pcb’s) hoeven we geen vis te eten. Koop honden -en katteneten zonder vis. Gebruik geen visolie en zeker geen afkomstig van de diepzee. Kies meer bio en gebruik alleen natuurlijke cosmetica en reinigingsproducten. Gebruik geen rietjes in cocktails. Kies voor drank in glazen flessen en weiger plastiek zakken Eet geen producten verrijkt met omega-3 uit visolie. Zeg ja, tegen visreservaten de zogenaamde beschermde zeegebieden waar niet gevist mag worden.

Red de zee actie Amanprana


Meer info:
www.noble-house.tk
www.mare-nostrum.nl
www.dos-bertie-winkel.com

2 boeken die je moet gelezen hebben:‘Wat is er mis met vis’ en ‘Leeg’

Lees het aangrijpende boek van Charles Clover “Leeg, hoe overbevissing ons dagelijks leven verandert”en kijk zijn film “End of The Line’, een vervelende waarheid over de oceanen. Koop het informatieve boek van Dos Winkel “Wat is er mis met vis”, te koop in de natuurwinkel voor € 14,95 of als je het daar niet kunt vinden bij www.amanvida.eu