home nl
waar te koop?

Opwarming van de aarde door toedoen van de mens (antropogene opwarming) al meer dan 180 jaar aan de gang

Noordpool heeft te leiden onder klimaatverandering: opwarming aarde 180 jaar antropogeen

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat antropogene opwarming geen negentiende-eeuws fenomeen is. Wat door veel mensen eigenlijk wordt gedacht. Antropogene opwarming is opwarming die veroorzaakt is door de mens. Natuurlijk heeft de opwarming van de aarde niet alleen invloed op de luchttemperatuur maar in de periode van 1880 tot 2012 is het kwik gestegen met ongeveer 0,85 °C (0,65-1,06 °C).

Bij het onderzoek werd het wereldwijde klimaat onder de loep genomen en stelden 25 onderzoekers zich de vraag: hoe lang is de antropogene opwarming al bezig, Zij bekeken boomringen, koraal, ijskernen, klimaatmodellen en op die manier brachten zij het klimaat van de afgelopen eeuwen in kaart. Hierna werd gekeken naar de invloed van de mens op de klimaatveranderingen.

Verandering water was eerste duidelijke gevolg voor antropogene opwarming

Onderzoekers stellen vast dat de opwarming van de aarde rond 1830 is begonnen. In die periode steeg de concentratie broeikasgassen. Dit vond gelijktijdig plaats in een vroeg stadium van de industriële revolutie. Rond 1930 werden de eerste tekenen van de antropogene opwarming ook merkbaar en vonden er verschuivingen plaats in de wateren rond de noordpool en in de tropische oceanen. Hier zijn steeds verdergaande problemen merkbaar, logisch als je bedenkt dat er al minimaal een tijdspanne van 180 jaar mee gemoeid is. Niet snel erna was de opwarming ook merkbaar in Europa, Azië en Noord-Amerika.

De invloed van de mens op de opwarming van de aarde

Al lang ontstaat controverse over het toedoen van de mens in het hele 'verhaal' van de opwarming van de aarde. Hier laat men zich meer over uit in de populaire media (door critici en sceptici) dan in de wetenschappelijke literatuur. Hoewel de onderzoekers pas echt vanaf 180 jaar geleden merkbare veranderingen ontdekten door toedoen van de mens, is het logisch dat de invloed van de mens al veel langer veel groter is. Boskap, landbouw, veeteelt, bebouwing...allemaal van invloed op de verandering van de aarde.

ijskappen brokkelen af door opwarming van de aarde opwarming van de arde merkbare gevolgen voor het milieu