home nl
waar te koop?

De bijvangst is respectloos omgaan met de zee en de vis

Naast de gewenste vissoort raken dolfijnen, schildpadden, haaien, zeevogels en miljarden vissen en zeedieren in de netten verstrikt. Volgens de FAO wordt gemiddeld 30% van de totale vangst dood of sterk verminkt terug de zee in gedumpt. Dat is bijvangst.

Dat is grote verspilling en respectloos vissen. Volgens schattingen, die ook rekening houden met door netten beschadigde of gedode walvissen, dolfijnen, schildpadden, vogels en het aantal beschadigde zeedieren op de zeebodem, worden wereldwijd 200 miljard kg vissen gedood door de visserij. Van die 200 miljard kg belandt er hooguit 80 miljard kg op ons bord.

 

fuik
Vis die in een fuik gezwommen is

Bijvoorbeeld
Voor elke verkoopbare schol van 450g dienen sleepnetten 7kg zeedieren te doden. Zee-egels, heremietkreeften, slangsterren en messcheden worden gedood. De zware treil en hun kettingen graven zich tot 20cm diep in het zand om de platvissen uit hun schuilplaats te verjagen.