home nl
waar te koop?

 Hedendaagse ruwe visolie

Een toxisch (POP) onderzoek uitgevoerd in opdracht voor de Europese Commissie om acties te ondernemen ter voorkoming van verontreiniging van dioxine en pcb's bij de mens kwam in 2002 tot de volgende conclusies:
1. Pcb's of hun toxische equivalent (TEQ) zijn zeer schadelijk voor de mens, zelfs in heel kleine hoeveelheden. Zelfs in miljoenste en miljardste deeltjes van een gram!!!
2.De wereldgezondheidsorganisatie adviseert maximaal 1 tot 4 picogram dioxine per kg lichaamsgewicht per dag als veilige toxische grens. Europa adviseert maximaal 1 picogram dioxine per kg lichaamsgewicht te consumeren per dag.
3. Het eenvoudigste om vervuiling door pcb's of hun toxisch equivalent in ons lichaam tegen te gaan, is letten op je voeding. Aangezien deze stoffen voor 90% via de voeding in het menselijk lichaam komen.
4. Vis, visproducten en visolie zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de pcb- of hun toxisch equivalent (TEQ) inname van de Europeaan. En dit niettegenstaande vis en visproducten slechts 2,5% van de totale voedselinname betekenen en slechts voor 1% van de totale vetinname geldt van de gemiddelde Europeaan. Vlees, vleeswaren en zuivel zijn samen goed voor 30% van de menselijke inname van dioxines of hun toxische equivalent.

Volgens Foodwatch is de veilige grens voor dioxines en pcb's overschreden. Gemiddeld neemt de Europeaan reeds 1 à 2 picogram per kg lichaamsgewicht.
1 duizend miljardste gram is één picogram. Dit duidt aan hoe giftig dioxines of hun toxische equivalent wel zijn.