home nl
waar te koop?

Wilde mosselen eten? Zelf mosselen plukken, doe het niet! Pcb's, E.coli en microplastics

Wilde mosselen plukken? ongezond en darmproblemen

Wie naar de kustlijn of naar havens gaat, zal wellicht al eens zelf wilde mosselen willen plukken. Helaas bevatten de mosselen, vooral in de nabijheid van havens, een relatief hoge concentratie aan chemische stoffen en potentieel schadelijke bacteriën. Dit is gebleken na onderzoek van het Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek (ILVO). Zij deden onderzoek naar de kwaliteit van de mosselen bij de kaaimuren van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge en verschillende golfbrekers langs de Belgische kust.

Wilde mosselen plukken ongezond en veroorzaker van darmproblemen. Pcb's, pak's, microplastics en E.coli

Aan de kust komen vele mosselen voor, zij worden hier dan ook in grote aantallen gekweekt. De mosselen filteren ons zeewater om hier hun voedsel uit te halen, hierbij nemen ze helaas ook te veel vervuilende stoffen op. Door te kijken naar de inhoud van de mosselen kunnen we deze nemen als goede graadmeter voor de kwaliteit van het zeewater. Door de vervuiling van de Noordzee en oceanen is de populatie wilde mosselen in de afgelopen honderd jaar met ongeveer 70% afgenomen. De kwaliteit van de mosselen is ook achteruit gegaan, zeker de wild geplukte mosselen. Deze bevatten twee tot vier keer meer PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen), waarvan aangenomen wordt dat het via de mond opnemen het risico van maagkanker verhoogt en inademing het risico op longkanker.  En ook in mosselen zijn PCB’s (Polychloorbifenyl), kan bij hoge concentraties oa zorgen voor huid-en oogaandoeningen, leverbeschadiging en geelzucht. De mosselen welke van kaaimuren in de havengebieden af komen, zoals Oostende en Zeebrugge, werd voor PAK’s de voedingsnorm overschreden met 10 tot 600 procent!

Wilde mosselen en de E Coli bacterie die zorgt voor darmproblemen

De geteste mosselen scoorden ook niet al te best wat betreft de aanwezigheid van de E coli bacterie. Deze wordt namelijk in grote getallen aangetroffen op wilde mosselen, zo veel dat ze de voedingsnorm hierbij overschrijven. Een grote hoeveelheid aan E coli bacterie kan maagproblemen en darmproblemen zoals misselijkheid, braken en (bloederige) diarree veroorzaken.

Wilde mosselen en microplastics

Daarnaast bevatten de mosselen ook erg veel microplastics, per kilo mosselen worden gemiddeld 90 vezels aangetroffen. In havenwater zien we hier veel oranjekleurige vezels terug, afkomstig van visnetten.

Mosselen plukken verboden

Het plukken van wilde mosselen is bij wet verboden maar gebeurt helaas nog te vaak. Zeker gezien de uitkomst van het onderzoek zou je toch twee keer nadenken voordat je met je emmer de mosselen uit de zee gaat halen.

Bron:  De Witte, B; Devriese, L.; Bekaert, K.; Hoffman, S.; Vandermeersch, G.; Cooreman, K.; Robbens, J., 2014. Quality assessment of the blue mussel (Mytulis edulis): comparison between commercial and wild types. Marine Pollution Bulletin,

Vermijd plastiek flessen ze vervuilen de zee Vermijd plastiek en bescherm het milieu en de zee Positieve projecten i.v.m. Red de zee