home no
Hvor kan jeg kjøpe?

Matcha fra Amanprana er fri for radioaktiv stråling

Matcha er proppfull av polyfenoler, noe som er veldig sunt for deg. Det inneholder også naturlig koffein og mange EGCG-molekyler som beskytter mot kreft.

Når du drikker matcha, får du i deg hele tebladet og dermed alle de gunstige stoffene som det inneholder.

Jeg drikker det både før og etter trening - jeg er en skikkelig grønn te-junkie.

 

Attila Hildmann, Vegan, kjendiskokk og suksessforfatter, Tyskland

Folk lurer på hvor sikker japansk Matcha-te er i dag. De viktigste fakta om Amanprana Matcha er samlet her.

1. Amanprana Matcha-te kommer fra plantasjer i det sørvestlige Japan, cirka 10 timers kjøring fra Fukushima (over 60 mil)

2. Det ble ikke målt strålingseffekter i den nye avlingen.

3. Fra 2011-avlingen vedlegges det sertifikater vedrørende radioaktivitet. Det måles 3 radioaktive stoffer: cesium-134, cesium-137 og jod-131

4. Amanprana Matcha ble på forhånd allerede testet for rester av plantevernmidler og tungmetaller. Tester for radioaktivitet vil nå inngå i standardprosedyren for matsikkerhet.

5. Matcha-te testes to ganger: før utskiping fra Japan og ved ankomst i Europa. I Hamburg foretas målingene av Eurofins laboratorium i henhold til Dr. Spechts gammaspektrometrisk metode.

6. De japanske sikkerhetsgrensene håndteres, og disse er langt strengere enn den europeiske normen. Matcha fra Amanprana ligger langt under de tillatte verdiene fra Japan. Det ble ikke funnet radioaktivitet eller noen av de radioaktive stoffene cesium-134, cesium-137 og jod-131 på den siste avlingen av Amanprana Matcha. Alle verdiene var under den detekterbare grensen.

7. Amanprana undertegnet oppropet fra Foodwatch om å redusere grenseverdiene for radioaktive stoffer i mat i Europa drastisk, og om å føre en nulltoleransepolitikk når det gjelder jod-131 og om å opprettholde de samme grenseverdiene enn de som vanligvis anses for å være sikre, også ved en eventuell kjernefysisk katastrofe. Amanprana undertegnet oppropet den 20.09.2011 med Foodwatch-nummer 2066.

• Vareprøve 2012: Strålingsanalyse Amanprana matcha kotobuki Vareprøve 2012: Strålingsanalyse Amanprana matcha kotobuki
• Vareprøve 2012: Pestiticidanalyse Amanprana matcha kotobuki Vareprøve 2012: Pestiticidanalyse Amanprana matcha kotobuki
• Vareprøve 2. sep 2011.: Stråleanalyse Amanprana matcha kotobuki Vareprøve 2. sep 2011.: Stråleanalyse Amanprana matcha kotobuki
Matcha fra Amanprana er fri for radioaktiv stråling