home no
Hvor kan jeg kjøpe?

Munnhygiene reduserer risikoen for utvikling av demens og Alzheimers sykdommen senere i livet

Forskere ved University of California som fulgte nærmere 5500 eldre mennesker over en 18-årig periode at de som rapporterte at de børstet tennene mindre enn en gang om dagen hadde opptil 65 % større sjanse til å utvikle demens enn de som børstet daglig.

Hold tennene og tannkjøttet friskt, og reduser risikoen for demens og Alzheimers senere i livet

«Ikke bare forutsier tilstanden på sinnet ditt hva slags orale helsevaner du har, det kan være at din tannhelse påvirker hvorvidt du får demens eller ikke,» sa Annlia Paganini-Hill, som ledet undersøkelsen, publisert i Journal of the American Geriatrics Society. Betennelse drevet av tannkjøttsykdom-relatert bakterie er implisert i en mengde tilstander, inkludert hjertesykdom, slag og diabetes.

Noen undersøkelser har også funnet at mennesker med Alzheimers sykdom, den vanligste formen for demens, har mer tannkjøtt-sykdomsrelatert bakterier i hjerne enn en person uten Alzheimer, sa Paganini-Hill. Det er trodd at tannkjøttsykdomsbakterier kan komme seg inn i hjernen og forårsake betennelse og hjerneskade.

Paganini-Hill og teamet hennes fulgte 5468 beboere i et sykehjem i California fra 1992 til 2010. De fleste menneskene i undersøkelsen var hvite, velutdannede og relativt rike. Når undersøkelsen startet, var deltakerne i alder fra 52 til 105, med en gjennomsnittsalder på 81.

Ingen hadde demens ved starten, når de svarte på spørsmål om sine tannhelsevaner, tilstandene på tennene og hvorvidt de brukte tannproteser.

God munnhygiene mit Amanprana munnolje

Når forskerne fulgte opp 18 år senere, brukte de intervjuer, sykehistorier og i noen tilfeller dødsattester for å fastslå at 1145 av den originale gruppen hadde fått diagnosen demens.

Av 78 kvinner som sa at de pusset tennene mindre enn en gang om dagen i 1992, hadde 21 demens innen 2010, eller omtrent et tilfelle per 3,7 kvinner.

Til sammenligning blant de som pusset minst en gang om dagen, hadde nærmere 4,5 kvinne utviklet demens, som gir en 65 % større sjanse for demens blant de som børstet mindre enn daglig.

Blant mennene var effekten mindre tydelig, med omtrent en av seks uregelmessige pussere med sykdommen, noe som gir dem 22 % større sjanse til å få demens enn de som børstet daglig. Statistisk var effekten imidlertid så liten at de kan ha vært tilfeldig, sa forskerne.

Paganini-Hill kunne bare spekulere på årsakene for de forskjellige resultatene blant menn og kvinner. Kanskje brukes kvinner tannprotesene sine oftere enn menn, og oppsøker tannlegen hyppigere.

«Jeg var motvillig til å trekke konklusjonen at pussing av tennene definitivt kunne forhindre at du fikk Alzheimers sykdom», sa hun. 

Kilder om munnolje, amanprana og oljetrekking Munnhygiene reduserer risikoen for utvikling av demens og Alzheimers sykdommen senere i livet Amanprana munnolje Menta Foeniculum for munnhygiene avgifting og oljetrekking