Foto: Dos Winkel

Vissers stemmen, vissen niet!
De visserij-subsidies...


Lokale vissers hebben geen kans meer door de grote trawlers

De wetenschapper Meyers, een voormalig medewerker van het Engelse ministerie van visserij onderzocht de visvangst in de 17de en 18de eeuw. De efficiëntie werd toen niet aangetast door subsidies waardoor snellere, grotere en van meer technische knowhow voorziene schepen konden gebouwd worden.

Ondanks de toenemende alarmerende fase van het visbestand en koraal, zijn er nog steeds veel landen die hun visserij subsidiëren. Waardoor de vis, de belastingbetaler en uiteindelijk ook de vissers alleen maar slechter af zullen zijn .
FAO schat dat 43 miljard euro visserijsubsidies wereldwijd worden uitgegeven. Met Japan als absolute leider, gevolgd door Europa en de Verenigde Staten. De wereldwijde vissersvloot is 3 keer te groot voor duurzame bevissing. Europa subsidieert enorm, om de overcapaciteit naar andere continenten te verkopen.