home nl
waar te koop?

Sea First Foundation en Amanprana. Samen met Dos Winkel inzet voor het behoudt van optimale oceanen. Vervuiling tegengaan

Amanprana steunt Sea First Foundation door bijdragen. Tegen vervuiling en voor bewustwording met Red de Zee

Amanprana is sponsor van de Sea First Foundation. Deze werd opgericht in november 2007 als Nederlandse stichting. In juni 2010 werd deze in België als VZW opgericht. Dit uit oogpunt dat het toch wel erg slechts gaat met onze oceanen en de bezorgdheid welke dit teweeg brengt voor dier, natuur en mens. Het Sea First Foundation streeft er naar om, een wereld te hebben waarbij de mensheid de oceanen erkennen als een essentieel onderdeel voor al het leven. Men dient dan ook actie te ondernemen om de oceanen te beschermen en te koesteren.

Amanprana publiceert regelmatig artikels over Red de Zee en hoopt hiermee de bewustwording te vergroten. Naast het bijdragen aan bewustwording van de invloed van oceanen geeft Amanprana ook financiële ondersteuning aan Sea First Foundation

De Sea First Foundation van Dos Winkel en Amanprana werken samen om de oceanen en de vissen gezond te houden