home no
Hvor kan jeg kjøpe?

Fraskrivelse Noble House / Amanprana

Ved å bruke dette nettstedet erkjenner du at du har lest og godtatt de generelle vilkårene og bestemmelsene som er fastsatt nedenfor.

Nettstedsfrasigelsesklausul

Noble House NV, heretter kalt Noble House NV, gir deg herved tilgang til nettstedet www.noble-house.tk, der det publiserer tekst, bilder og annet materiale for informasjonsformål.

Noble House NV forbeholder seg retten til når som helst å endre innholdet eller fjerne deler av nettstedet uten varsel.

Informasjonen som gis på www.noble-house.tk, er ikke ment å være bindende og er ikke et konkret tilbud om å inngå en avtale. En avtale opprettes bare gjennom en aksept av et tilbud som Noble House NV betegner som sådan.

Noble House NV er ikke på noen måte ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten hva gjelder informasjonen på www.noble-house.tk og/eller i andre elektroniske kommunikasjoner som e-post, og selskapet aksepterer heller ikke noe ansvar for skade av noe slag som måtte følge av handlinger og/eller beslutninger basert på den informasjonen. Du rådes på det kraftigste til ikke å bruke denne informasjonen isolert, men å stole på dine egne kunnskaper og erfaringer for å vurdere den informasjonen som skal brukes.

Noble House vil prøve å sikre at innholdet på www.noble-house.tk er oppdatert og/eller blir tilføyd så ofte som mulig. Til tross for de ytterste anstrengelser og den største oppmerksomheten er det mulig at innholdet kan hende er ufullstendig og/eller unøyaktig.

Produktene som tilbys for salg på www.noble-house.tk, tilbys uten noen slags garanti eller påstand om nøyaktighet. Noble House NV skal når som helst og uten forhåndsvarsel kunne endre disse produktene.

Især er alle prisene på www.noble-house.tk gjenstand for programmerings- og typografifeil. Noble House NV godtar ikke noe ansvar for følger av slike feil. Ingen avtale blir opprettet på grunnlag av slike feil.

Ikke under noen omstendighet vil Noble House NV godta ansvar for hyperlinker til tredjeparters nettsteder eller tjenester som er på www.noble-house.tk .

Medisinsk frasigelsesklausul

Informasjonen som gis på dette nettstedet, i e-postkorrespondanse eller per telefon, er ikke ment som erstatning for tjenester eller informasjon gitt av kvalifiserte, medisinske eller andre profesjonelle fagpersoner og/eller helseomsorgsinstitusjoner slik som allmennleger, spesialleger, medisinske nødhjelpstjenester,  mentale helseomsorgstjenester for akutte og ikke-akutte tilfeller, fysioterapeuter og psykoterapeuter. Verken informasjonen på dette nettstedet eller annen bruk du måtte gjøre basert på den, skal kunne anses som en erstatning for bistand, omsorg, støtte eller informasjonsgivning fra en medisinsk eller profesjonell fagperson. Informasjonen som gis, er generell informasjon. Den er ikke ment som et redskap for å hjelpe deg til å stille noen slags diagnose eller selvdiagnose. Informasjonen er heller ikke spesielt rettet mot noen enkeltperson eller en spesiell, medisinsk tilstand.

I en rekke tilfeller inneholder informasjonen råd. Ikke i noen tilfeller utgjør dette rådet direkte, medisinsk råd, heller ikke relateres det noen gang spesielt til den personlige tilstanden til leseren eller mottakeren av informasjonen.

Generelle vilkår og bestemmelser

All informasjon som Noble House NV kommuniserer via nettstedet og ved hjelp av andre elektroniske metoder slik som e-post, brukes og anvendes på din egen risiko. Det gis ingen garanti for at informasjonen som gis, er korrekt.

Noble House NV kan ikke holdes ansvarlig for mulig skade påført din helse eller annen materiell eller ikke-materiell skade som måte følge av bruken av dette nettstedet eller bruken av råd på dette nettstedet generelt eller i eventuelle e-poster sendt fra Noble House NV. 

Opphavsrett

Alle immaterielle eiendomsrettigheter vedrørende disse materialene, tilhører Noble House NV.

Kopiering, distribusjon eller annen bruk av disse materialene er ikke tillatt uten etter skriftlig tillatelse fra Noble House NV unntatt, og kun i den utstrekning gitt i bindende bestemmelser (som «retten til å sitere»), med mindre noe annet er bestemt for spesifikt materiale.

Forskjellig

Denne frasigelsesklausulen skal fra tid til annen kunne endres.

Noble-house / Amanprana økologisk mat rolig vitalitet