home no
Hvor kan jeg kjøpe?

Fordypningsoppgave av Imane Bouzid en Samira Chaim om munnhygiene - Nederland 2012.

Hypotese: munnolje fra Amanprana har en hemmende effekt på tannplakk.

Målet med undersøkelsen var å finne ut ved hjelp av dyrkingsmedier og tannplakkbakterier hvorvidt munnolje fra Amanprana virker mot tannplakk. Forskningsspørsmålet er om bakterieveksten i tannplakk hemmes av munnoljen fra Amanprana. Hvis hypotesen stemmer, vil bakteriene i dyrkingsmediene uten munnolje ha mangfoldiggjort seg. I dyrkingsmediene med munnolje vil bakterieveksten ha stanset.

Munnvann kan føre til munnkreft! det er ikke tilfelle med munnolje fra amanprana.

Uten en god munnpleie omdannes tannplakk til tannstein, og det øker risikoen for karies og tannkjøttbetennelse. Et overskudd av melkesyrebakterier i munnen sørger dessuten for dårlig ånde og skader på tannglasuren, noe som ytterligere fremmer dannelsen av tannplakk. Mange mennesker bruker derfor munnvann for å rense munnen. Dessverre er ikke alle typer munnvann like harmløse. Undersøkelser av bl.a. Dental School av University of Melbourn i Victoria, Australia, har vist at munnskyllemidler på alkoholbasis kan være en medvirkende årsak til munnkreft. Faren for munnkreft har faktisk vist seg å være ni ganger høyere hos røykere og folk som drikker alkohol. De fleste typer munnvann innholder alkohol og kjemiske stoffer. Munnoljen fra Amanprana derimot er basert på vegetabilsk olje og naturlige oljeekstrakter. Amanprana munnolje er 100 % biologisk, 100 % naturlig, 100 % aktiv og 0 % kjemisk.

Undersøkelseskonklusjon: Amanprana munnolje hemmer veksten av melkesyrebakterier i munnen og forebygger tannplakk/tannstein. En god munnhygiene forebygger mange typer helseplager.

Bevis: Undersøkelsen av Bouzid og Chaim gir noen påfallende resultater etter dyrking av tannplakkbakterier på dyrkingsmedier basert på buljong, agar og gjær.

undersøkelse munnhygiene uten munnolje bilde 1
Afb.1
undersøkelse munnhygiene uten munnolje bilde 2
Afb.2

Ill. 1: dyrkingsmedium like etter at bakteriene er påført
Ill. 2: dyrkingsmedium etter 2 dagers dyrking ved 37°C

Etter to dagers dyrking har tannplakkbakteriene helt klart økt i antall på alle dyrkingsmedier i undersøkelsen (illustrasjon 2). Halvparten av dyrkingsmediene ble påført en teskje med Amanprana munnolje mot slutten av dag to. To dager senere ble dyrkingsmediene vurdert på nytt.

undersøkelse munnhygiene uten munnolje bilde 3
Afb.3
undersøkelse munnhygiene med munnolje bilde 4
Afb.4

Ill. 3: dyrkingsmedium etter 4 dagers dyrking ved 37°C
Ill. 4: dyrkingsmedium etter 4 dagers dyrking ved 37°C, etter tilsetting av Amanprana munnolje på dag 2

Dersom vi sammenligner illustrasjonen uten munnolje (illustrasjon 3) med illustrasjonen med munnolje (illustrasjon 4), ser vi klart at det er en stor forskjell i størrelsen på bakteriekoloniene. Bakteriene på dyrkingsmediet med munnolje har ikke vokst, mens bakteriene på det andre dyrkingsmediet helt klart har mangfoldiggjort seg. Ved hjelp av tusjmarkeringer ser man at bakteriene uten munnolje også har blitt mye større (illustrasjon 5). Det er ikke tilfellet når det gjelder koloniene med munnolje (illustrasjon 6). Noen bakterier ser til og med ut til å ha svekket seg noe.

undersøkelse munnhygiene uten munnolje bilde 5
Afb.5
undersøkelse munnhygiene med munnolje bilde 6
Afb.6

Ill. 5: dyrkingsmedium etter 4 dagers dyrking (gul substans) sammenlignet med 2 dagers dyrking (svart markering)
Ill. 6: dyrkingsmedium tilsatt Amanprana munnolje på dag 2 etter 4 dagers dyrking (gul substans er sammenfallende med den svarte markeringen fra 2 dagers dyrkingen)

I diagrammene nedenfor illustreres virkningen av munnolje ennå tydeligere. I tre dyrkingsmedier (uten munnolje) har bakteriene vokst seg minst dobbelt så store fra dag to til dag fire (illustrasjon 7). Tre andre dyrkingsmedier ble tilsatt en teskje med Amanprana munnolje etter dag to. På grunn av munnoljen har bakterieveksten stanset (illustrasjon 8).

Dyrkingsmedium for bakteriene uten munnolje Amanprana

Dyrkingsmedium for bakteriene med munnolje Amanprana

Amanpranas syn: gode tannleger og tannpleiere bør anbefale Amanprana munnolje. Munnhygiene er mer enn bare tannpuss. Munnolje motvirker også melkesyrebakterier og opprettholder en god munnflora. I stedet for munnvann bør tannleger og tannpleiere derfor heller velge munnolje for en forsvarlig bekjempelse av tannplakk, tannstein og dårlig ånde og for en forbedring av den generelle munnhygienen og helsetilstanden.

Kilder om munnolje, amanprana og oljetrekking Munnhygiene reduserer risikoen for utvikling av demens og Alzheimers sykdommen senere i livet Amanprana munnolje Menta Foeniculum for munnhygiene avgifting og oljetrekking